7dešimtmetis: valdžios reakcija
Vartotojo vardas:
Galvos_skausmas


Žinutės: 3569
Senas atsakymas Parašė: 2006-12-08 03:40:25
Užsiplieskęs gitarinis bumas netruko sudrebinti visuomenę. Spaudoje vienas po kito pasipylė straipsniai, prasidėjo viešos "rimtų" žmonių diskusijos šia tema. Konservatyviai naujos jaunimo mados atžvilgiu nusiteikę asmenys kaltino jaunimo grupes dėl garsaus grojimo, pripažintų kompozitorių kūrybos ignoravimo, savavališko grupių pavadinimų išgalvojimo ir net dėl sudarytos konkurencijos chorams. Kaipgi į tai reagavo valdžios institucijos? Oficiali proletkultūros pozicija iš Vakarų atėjusios mados atžvilgiu iš esmės buvo negatyvi, tačiau supratus, jog žaibiškai plintančios mados neįmanoma uždrausti, buvo stengiamasi ją kontroliuoti. Maskvos nurodymu visose sovietinėse respublikose imta rengti saviveiklinių kolektyvų apžiūras. Reikia pastebėti, jog konkrečių direktyvų dėl leistinų ribų gitarinei muzikai iš centrinės valdžios lyg ir nebuvo, nes skirtingose sovietinėse respublikose šios muzikos padėtis susiklostė gana skirtingai. Pavyzdžiui, Estijoje ši muzikinė kultūra vystėsi be didelių kliūčių. Greičiausiai tam lemiamos įtakos turėjo skirtingų respublikų skirtingas valdininkų mentalitetas, nes gitarinės muzikos raidą sąlygojo būtent jų priimami sprendimai. Kaip galima pastebėti, Lietuvos valdininkų sąmoningumo lygis nebuvo ypač aukštas, nes jie vykdė kūrybingiausių ir perspektyviausių asmenybių žlugdymo politiką. [i] ´Dauguma to meto grupių mes pašiepiamai vadinome ´balabalcais¡, o pasiklausyti ´teisingos¡ muzikos važiuodavome į Latviją ir Estiją, kur grupės grojo geriau¡ "Rudnios" hipių sambūrio narys Aleksandras Kudriavcevas[/i] Kaipgi elgėsi patys roko pionieriai? Panašu, kad Kaune beveik visos grupės nesunkiai nurijo nukenksminimo tabletę ir prisitaikė prie diktuojamų sąlygų. Vilniuje matomas šiek tiek kitoks vaizdas. čia buvo žaidžiama ir pagal savo taisykles. Tam nemažą įtaką darė "Brodo" ir "Rudnios" alternatyvaus jaunimo sambūriai. Info: Lietuvos roko pionierių enciklopedija