2010 Birželio 30
Bee Gees
Baris buvo vyriausias, todėl tėvas kreipdavosi tik į jį net šne­kėdamas apie kitus vaikus. Morisas atrodė patikimiausias, todėl dėl jo ir nesijaudindavo. O Robinas buvo tiesiog nenormalus. Kai jie koncertuodami maldavosi po Australiją, jis galėdavo nei iš šio, nei iš to užgargaliuoti tirolietiškas tiradas. Tada prie vairo sėdin­tis tėvas neatsisukdamas liepdavo baigti ožiškus bliūvavimus.

- Jis tikras tėvas, tokie turbūt būna tik šiaurės Anglijoje, -sako Morisas Gibas. - Niekuomet neparodys savo jausmų, nepa­sakys tau "sūneli", bet iš meilės jam kartais norisi apsiašaroti.

- Man tėvo nuomonė labai svarbi iki šiol, - tvirtina Baris.

"Niekada nepasiduoti. Niekada nepasiduoti. Niekada nepa­siduoti. Vinstonas čerčilis" - lapelis su šia citata prismeigtas prie "Bee Gees" studijos Majamyje. čia broliai įrašė 26-ąją savo plokš­telę "High Civilization", o jų singlas "Secret Love" ilgai laikėsi populiariausių dainų viršūnėje.

Septintojo dešimtmečio pradžioje broliai gyveno Australi­joje ir buvo labai mieli berniūkščiai. Balti marškinėliai, languo­tos liemenės, siauri juodi kaklaraiščiai, rankomis it tikri vyrai įsisp­rendę į šonus - tokie jie to meto fotografijose. Jų tėvas Hju Gibas nusprendė sukurti baltąjį įžymiojo prieškario trio "Mills Brothers" variantą. (Juodaodžiai broliai dainavo saldžias daineles - "Nusi­pirksiu sau lėlę" arba "Sudie, mažasis strazde"). Prieš kiekvieną koncertą jis blizgino jų batelius, briolinu tepė ir šukavo plaukus, kad atrodytų "kultūringai". "Dainavome varjetėje, bet koncertuo­ti suaugusiems buvo visiškai neįmanoma, - prisimena Morisas. -Norėjome staipytis prieš jaunimą, troškome tapti "bitlais".

Džonas Lenonas ir Polas Makartnis dainavo tarsi ką tik suvyriškėję berniukų choro nariai, o Bario, Moriso ir Robino balsai skambėjo kaip arkangelo Gabrieliaus. 1967 metais vidurinysis bro­lis viename Londono klube pirmą sykį susitiko su Džonu, Polu, Džordžu ir Ringo.

- Vos prieš tris mėnesius trankiausi Sidnėjaus gatvėmis, skaitinėjau "The Beatles" gerbėjų leidžiamą žurnalą ir štai aš sėdžiu su jais prie vieno stalo, geriu. Džonas pirmiausia paklausė: "Viskio| su koka mauksi?" Iki tada niekuomet gyvenime negėriau viskio su kokakola. Bet atsakiau: "O kaipgi?" Nuo tol kalu tik viskį su koka".

Galų gale "Bitlai" iširo, o "Bee Gees" sugebėjo išsaugoti grupę ir jos prestižą.

- Jeigu ne tas pats kraujas, seniai būtume išsilakstę kas kur, tvirtina Baris.

- Kai dainuoja "Bee Gees", man visada atrodo, kad jie verkia, - sako Maiklas Džeksonas, kaip ir trys broliukai - amžinas kūdikėlis-žvaigždė ir pats ištikimiausias Bario Gibo draugas.

Iš pradžių jų tekstai priminė jaunuoliškų dienoraščių ištraukas su atsidūsėjimais ir aikčiojimais. Tačiau aranžuotė jau nuo pradžių buvo brandi ir profesionali.

Kai 1967 metais Anglijoje "Bee Gees" išleido pirmąjį diską. Menedžeris Robertas Stigvudas nupirko jiems Londono simfoninį orkestrą su 44 muzikantais.

-         Kuomet parašėme "Masačiusetsą" ir mūsų orkestras pirmą kartą jį atliko, negalėjome sulaikyti ašarų. Tai buvo nepaprasta. Jausmai netilpo mumyse, buvome tarsi vaikai žaislų parduotuvė­je norėjosi viską griebti ir neatiduoti!

... Morisas sėdi ant šviesiai rudo kilimo, parietęs po savimi kojas, savo name Majamyje ir spaudinėją milžiniško televizoriaus distancinio valdymo pultą. Kambarys senamadiškai papuoštas šeimos fotografijomis, ant sienos - veidrodinis paveikslas su undine ir gulbe. Ant grindų šalia jo guli didelis gauruotas šuva.

Per dvejus metus buvo parduoti trys milijonai plokštelių ir dešimt milijonų singlų su "Masačiusetsu". Niekada vėliau jų muzika neskambėjo taip didingai ir brandžiai, kaip tada, kai jiems buvo po 17-20 metų. Tačiau sėkmė "Bee Gees" lydėjo dar ilgai per 1000 hitų, per 100 milijonų parduotų plokštelių, šešerius me­tus paeiliui pirmosios vietos JAV populiariausių dainų lentelėse. Su tais pinigais, kuriuos uždirbo jų hitai "1941 metų katastrofa šachtoje", "šlovė", "Sudaužyta širdis", "Likti gyvam", "Nakties karštligė", jie galėjo supirkti pusę pasaulio. 1975-aisiais "Bee Ge­es" iš Anglijos perskrido gyventi į Majamį.
 
Susimetę okeano pakrantėje nusipirko fantastišką šeimyninį parką šalia įžymaus automobilių lenktynių "Formulė-1" meistro Emersono Fitipaldžio ir Saudo Arabijos karaliaus giminaičio. Aukščiausios klasės motorinės valtys, "poršė", "rolsroisai", per­siški kilimai, retarūšiai japoniški šuneliai, bauginančios išvaiz­dos palydovinės antenos "Galaxy 6", priimančios laidas iš Aust­ralijos, baseinai, sporto aikštelės. Broliams turbūt nė gulbės pie­no netruko.
 
O tėvelis su mamyte nusigavo į alkanos jaunystės miestą Las Vegasą ir įsikūrė šalia savo paauglystės stabo Donaldo Milso.
 
Baris dar ir dabar prisimena tuos laikus, kai jie tik pradėjo koncertuoti. Ne visuomet viskas klojosi laimingai. Tėvas stovė­davo kur nors už paskutinės eilės gelžbetoniniu veidu ir reikalau­davo: "šypsotis! Jeigu jūs nelaimingi, publika neturi to jausti - juk atėjo pasilinksminti, o ne žliumbti!"
 
Ne taip jau paprasta būti laimingu pagal užsakymą. Aštunto dešimtmečio pradžioje, kai sėkmė nusisuko nuo "Bee Gees" ir jie tegriežė apskurusiuose naktiniuose šiaurės Anglijos baruose, negelbėjo nė tėvo profesionalumas. Baris įjunko į marichuaną. Ro­binas raminosi trankvilizatoriais, o Morisas - degtine. Trijų žmo­nių grupėje atsirado Bario ir Robino frakcija, nusiteikusi prieš Morisą ir kaltinanti jį išdavyste. Bet prieš 1980-uosius broliai su­sitaikė.
 
- šiandien nejaučiame vienas kitam jokio priešiškumo, - sa­ko Baris. - Visi broliai kada nors pykstasi ir jų ginčai būna kur kas žiauresni nei kitų žmonių.
 
Morisas ir Robinas, gimę 1949 metais, - dvyniai. Galbūt dėl to Baris, pasaulį išvydęs 1947-aisiais, visada jautėsi vienišas. Bet 1958-aisiais atsirado Endis, kaip du vandens lašai panašus į vyresnįjį brolį. Jaunėlis labai norėjo būti grupėje, bet broliai jo nepriėmė. šis jaunas nervingas kumeliukas pasiklydo gyvenime. Iš pradžių nelaimingai įsimylėjo įžymią aktorę, serialo "Dalasas" pagrindinio vaidmens atlikėją Viktoriją Prinsipal, po to - nepavyko solisto karjera. Visa tai, dar alkoholis bei narkotikai jį ir pražu­dė. Atšventęs trisdešimtmetį, po penkių dienų Endis mirė.
 
Tėvui jo mirtis buvo gyvenimo katastrofa, tačiau abu su motina taip ir nesuprato, kas sūnui atsitiko.
 
Po šios nelaimės Hju, tas senas, geras, retkarčiais burble­nantis, it iš akmens nutašytas mokytojas nė kiek nepasikeitė. Tik vieną sykį... Tai buvo per koncertą Niujorke. Vaikinai užtraukė nuostabiai liūdną "Holiday", o Morisas paspaudė griebiantį už širdies vargonų akordą. Prasidėjo baisi liūtis. Senasis Gibas, jaus­damas visišką gamtos priedangą, pravirko. škvalas praslinko, jo veidas dar ilgai buvo šlapias - nuo lietaus ir ašarų.
 
Per visą karjerą "Bee Gees" vos ne su stetoskopu tyrinėjo savo publikos skonį. Pamažu jie virto tipiška vaikų-žvaigždžių grupe, kurią mėgsta arba labai jauni, arba labai seni klausytojai.
 
- Mane labai myli visai žalios mergiotės, bet nemažai ir ma­no mamos amžiaus gerbėjų, - pripažįsta Baris.
 
O ar galima nemylėti vaikų-žvaigždžių? Pasirodo, galima. Po "Bee Gees" šou "Atspėk troškimą" 1970 metais "Bild" skaity­tojas parašė savo laikraštin "šlykštu!" O juk vaikinai nė kiek ne­priminė tipiškų agresyvių rokerių.
 
- Niekuomet nemėtėme per langus televizorių ar ko nors pa­našaus, - sako Baris. - Neturėjome tam jėgų ir... pinigų.
 
... Gatvėje prieš studiją Bario vėl laukia Keti su fotokamera. Nuo 1974 metų, kai pirmą kartą išvydo "Bee Gees", ji surinko 20 albumų su jų fotografijomis. Apsitempęs džinsais Baris pasimuisto, pašukuoja barzdelę ("šypsotis ir atrodyti laimingu!" - nuolat signalizuoja iš Las Vegaso tėvas), kažkaip negrabiai, bet paklus­niai sėdasi ant suolo ir bando pozuoti. Jis vis nežino, kur kišti
 
kojas, o Keti dėkinga fotografuoja ir fotografuoja.
 
- Niekuomet nesistengdavau sužinoti, kiek uždirbau per kon­certą. Visada norėdavau, kad mane mylėtų žiūrovai, - prisipažįsta Morisas. - "Bitlai" juk irgi kūrė dainas, norėdami patikti kiekvie­nam, ne tik tam tikrai žmonių kategorijai.
 
Kai nuo 1971 iki 1975 metų beveik niekas nepirko "Bee Ge­es" plokštelių, vaikinai ėmė kruopščiai tirti rinką.
 
- Tos mūsų ilgos, nesibaigiančios baladės... Manau, persistengėm. Patiems jos patiko, bet ne publikai, - mano Morisas.
 
"Bee Gees" ryžosi pakeisti "receptą" ir pridiįo funky bei soul stiliaus elementų, kaip pageidavo "Motown" firma. Ir labai nu­stebo, kai devintojo dešimtmečio priešaušryje iš tos mišrainės gi­mė disco.
 
... Savo antruosiuose namuose Anglijoje, sename, prieš aš­tuonis amžius statytame vienuolyne, ne itin stiprios sveikatos Ro­binas gerokai pakratė piniginę, nes su skambančia arfa, piešiančia ir kuriančia apsakymėlius žmona Dvina apsistatę antikvari­niais Tiudorų laikų baldais ir paveikslais. Ir anksčiau Robinas pa­sižymėjo ekstravagantiškumu. Pašviesinti, asimetriškai perrišti plaukeliai, juoda odinė striukė turėjo sudaryti "įsijautusio jaunuo­lio" įspūdį.
 
- Patinka rengtis neįprastai, visada mėgstu auskarus, - teigia jis. - Man regis, grupės imidžui tai tik į naudą.
 
Fantastišką sėkmę "Bee Gees" pelnė penkios dainos, para­šytos specialiai filmui "šeštadienio nakties karštligė", kuriame Džonas Travolta iš peties šlovino erotiškąją-pagyrūniškąją disco kartą.
 
Jau 1970 metais broliai buvo apsitempę džinsais ir marški­nėliais. Morisas tiesiog neapkentė disco laikais madingų baltų kel­nių, su kuriomis visi atrodė it jūrininkai: "Su tom šlykštynėm net šokti nepatogu!"
 
1977-aisiais jie tampa disco grupe Nr. 1. Nei šio stiliaus prie­šai, nei draugai iki šiol negali broliams to atleisti.
 
Po antrojo atgimimo vaikinai visiškai pakeitė scenografiją, rengė ryškius, kompiuterių valdomus spektaklius. Reikėjo duoti žmonėms tai, ko jie niekuomet niekur nebūtų išgirdę ir pamatę.
 
Apskritai amžinieji vaikai-žvaigždės gyvena tuo, ką randa savo žaislų dėžėje ir kas pakeičia jiems realų gyvenimą. Baris vi­suomet tikėjo antgamtinėmis jėgomis. Daugelį metų jo slaptas draugas buvo įsivaizduojamas liūtas. Vėliau žmonos tėvams Ba­ris apskaičiuodavo laimingus loterijos bilietų numerius. Majamyje kartą jam pasirodė neatpažintas skraidantis objektas - sidabrinis, su neįsivaizduojamo dydžio raudonu svarstykles primenančiu dangčiu.
 
Morisas patyrė nepaaiškinamą jausmą, kai staiga prieš jo akis nušvito Didžiosios Egipto piramidės laidojimų kambarys. O Ro­binas vis laukia savo vienuolyne pasirodant geros dvasios. Jo žmo­na netikėtai pastebėjo, jog švęsto vandens taurė po nakties prisipildžiusi vandens ir žemių, o sodininkas girdėjo, kaip kažkoks nematomasis naktį svetainėje prisukinėjo didžiulį ant grindų pastatytą laikrodį...
 
Sykį, kai jie studijoje įrašinėjo naują plokštelę, staiga pasis­linko iš vietos kėdė ir atsivėrė durys.
 
-         Tai buvo mūsų Endžio vėlė - vadinasi, jis patenkintas, -sako Morisas. - Brolužis palaidotas Los Andžele, bet jo dvasia su mumis
 
 


DISKOGRAFIJA

1965     The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs
1966     Spicks and Specks
1967     Bee Gees 1st
1968     Horizontal
1968     Idea
1969     Odessa
1970     Cucumber Castle
1970     2 Years On
1971     Trafalgar
1972     To Whom It May Concern
1973     Life in a Tin Can
1974     Mr. Natural
1975     Main Course
1976     Children of the World
1979     Spirits Having Flown
1979     Bee Gees Greatest (Compilation)
1981     Living Eyes
1987     E.S.P.
1989     One
1991     High Civilization
1993     Size Isn't Everything
1997     Still Waters
2001     This Is Where I Came In
Komentarai
Vardas:
:)

Kiek bus du kart du plius 2 ?